RU  UA
ГлавнаяО заболеванииДиетаКонсультацияРецептыФорумБлогиНовостиМастерклассФКУ АкадемияКонтакты
Разделы
Подписка
подписка на новости Получайте новости на e-mail подписавшись на наши рассылки:

Новости Украинской ФКУ организации

Подписаться письмом

Фенілкетонурія. Загальна інформація

Фенілкетонурія (ФКУ) - спадкове захворювання, в основі якого лежить порушення амінокислотного обміну. ФКУ поєднує кілька генетично гетерогенних форм порушення обміну фенілаланіну (ФА), схожих за клінічними ознаками (Додаток 1). Це класична ФКУ, обумовлена дефіцитом фенілаланін-4-гідроксилази (ФАГ), та атипові форми ГФА, що зв'язані з порушенням синтезу тетрагідробіоптеріну (ВН4), коферменту, який бере участь у процесах гідроксилювання ароматичних амінокислот, у тому числі фенілаланіну і тирозину. Міжнародна база даних 133 лабораторій повідомляє середню граничну концентрацію для ФА - в межах 65-234 мкмоль/л( 1,08мг/% - 3,9мг/%) і співвідношення ФА/ТИР > 3 як не норма Дефіцит ФАГ є аутосомно-рецісівним порушенням. Ген розташований на хромосомі 12q23.1. Описано більше ніж 500 різних мутацій в гені ФАГ, більшість є точковими мутаціями, але також спостерігаються делеції, дуплікації і інсерційні мутації. Більшість місенс - мутацій призводять до аномального скупчення білків ФАГ, підвищеному білковому обміну та/або зниженню активності.

Позитивний досвід лікування хворих на класичну ФКУ дієтою з обмеженням ФА, є доказом того, що накопичення ФА і продуктів його аномального метаболізму є ключовою ланкою в патогенезі ураження центральної нервової системи при даній патології. Раннє виявлення ФКУ у новонароджених, своєчасне і правильне ведення таких хворих з перших днів життя має вирішальне значення, тому що попереджає затримку розумового розвитку дітей. Але, навіть у пацієнтів, яким проводилося лікування з народження, можуть з'являтися неврологічні та психологічні проблеми. Навіть важко розумово відсталі дорослі з пізно діагностованим дефіцитом ФАГ показують поліпшення поведінки при зниженні рівня ФА крові. Вагітність представляє особливу проблему для жінок з дефіцитом ФАГ, так як високі рівні ФА токсичні для мозку плоду і разом з іншими тератогенними ефектами призводять до встановлення синдрому материнської ФКУ. Поява даних про токсичні ефекти підвищеного материнського ФА на розвиток плоду, призвело до висновку про необхідність лікування даного захворювання протягом усього життя.( Phenylalanine hydroxylase deficiency: diagnosis and management guideline  Jerry Vockley MD, PhD1.2, Hans C.Andersson, MD 3)

1.8 Епідеміологічна інформація

За даними неонатального скринінгу, поширеність ФКУ в різних регіонах України коливається від 1:4500 до 1:10000, у середньому частота даного захворювання серед немовлят складає 1:7697 (2008 г) - 1:7027 (2010). Найбільш часто зустрічається класична форма ФКУ, при якій дієтотерапія є єдиним ефективним методом лікування, на частку «атипових» форм захворювання припадає 1- 3 % випадків (Додаток 2).

Клінічні ознаки ФКУ досить довго можуть носити неспецифічний характер, що значно погіршує можливість своєчасної їх діагностики. Пізня діагностика, в свою чергу, призводить до повної маніфестації ФКУ, до інвалідизації, а рання діагностика і адекватне лікування зупиняють порушений метаболізм, спрямовуючи його в нормальне русло за рахунок патогенетичної терапії. Програма діагностики ФКУ повинна містити в собі скринінг тести, тонкошарову хроматографію (ТШХ) АК, високоефективну рідинну хроматографію (ВЕРХ), газорідинну хроматографію - тандемну мас-спектрометрію (ТМС), молекулярну та ензимодіагностику. Додаткові дослідження необхідні, щоб визначити причину підвищеного ФА в крові і повинні включати аналіз обміну птерінів. Генотипування ФАГ призначається для поліпшеного планування лікування. Визначення ферментативної активності ФАГ досліджується тільки в тканинах печінці та нирок, тому не підходить для скринінгу ФКУ.

В. Додатки

Додаток 1

до уніфікованого клінічного протоколу

первинної та вторинної (спеціалізованої)

медичної допомоги «Фенілкетонурія»

Класифікація порушень обміну ФА

ТипНазва хворобиПричина хвороби
1Класична фенілкетонуріяВідсутність фенілаланін-4-гідроксилази
Атипові (пов'язані з недостатністю кофакторів) форми фенілкетонурії
2Недостатність факторів біосинтезу тетрагідробіоптеринуВідсутність чи недостатність гуанозин-5-тріфосфатціклогідролази І (GTPCH І), 6-пірувоіл-тетрагідроптерінсінтази (PTPS), сепіаптерінредуктази (SR)
3Недостатність факторів регенерації (рециклінгу) тетрагідробіоптеринуВідсутність чи недостатність птерін-4а-карбіноламіндегідратази (PCD) і дігідроптерідінредуктази (DHPR).
Інши види гіперфенілаланінемій
4Стійка гіперфенілаланінеміяЗниження активності фенілаланін-4-гідроксилази
5Короткочасна, легка (транзиторна) гіперфенілаланінеміяНедостатність гідроксилази в період розвитку
6Материнська фенілкетонуріяФерментна недостатність в залежності від первинного порушення обміну
7Стійка гіперфенілаланінемія та тирозинеміяКатаболізм тирозину
8Тирозинемія новонародженихНедостатність n-гідроксифеніл-піруватгідроксилази

Класифікація порушень обміну ФА в залежності від рівнів ФА:

ТипПорушення обміну фенілаланінуКонцентрація фенілаланіну у крові (мг/%)Дефектний фермент
1Класична фенілкетонурія> 20,0Відсутність фенілаланін-гідроксилази
Інши види гіперфенілаланінемій
2Недостатність дигідроптеридин редуктази15,0-20,0Відсутність чи недостатність дигідроптеридинредуктази
3Недостатня функція дигідробіоптерину15,0-20,0Порушення у системі синтезу дигідробіоптерину
4Стійка гіперфенілаланінемія15,0-20,0Зниження активності фенілаланін-гідроксилази
5Короткочасна, легка (транзиторна) гіперфенілаланінемія2,5-15,0Недостатність гідроксилази в період розвитку
6Стійка гіперфенілаланінемія та тирозинемія15,0-20,0Катаболізм тирозину
7Тирозинемія новонароджених2,5-15,0Недостатність n-гідроксифеніл-піруватгідроксилази